Za férové banány

Kampaň za lepší pracovní podmínky při výrobě banánů.


www.zaferovebanany.cz

Podpořte fair trade zapojením do kampaně za lepší pracovní podmínky při pěstování banánů a ananasů!

 

Proč chceme férovější banány?

Banány jsou nejoblíbenějším tropickým ovocem v Evropě a nejprodávanějším ovocem vůbec. Pro stovky tisíc lidí na světě představují banány základní zdroj příjmu. U banánů a podobně u dalších druhů tropického oboce pěstovaného na plantážích ale často dochází k porušování lidských práv a ničení životního prostředí. Pod slupkou se tak neskrývá jen sladká dužina, kterou máme tak rádi, ale řada problémů, kterým bychom měli věnovat pozornost.

Co děláme?

 • prosazujeme odpovědnou a udržitelnou produkci banánů a ananasů
 • bráníme pracovní práva pracovníků na plantážích
 • bojujeme proti ničení životního prostředí
 • vytváříme prostor pro vyjádření postižených lidí a jejich zástupců ze zemí produkce
 • podporujeme nové politiky a praxi mezinárodního obchodu

Co požadujeme?

Chceme, aby supermarkety - nejmocnější součást dodavatelského řetězce:

 • platily svým dodavatelům férové ceny, které pokrývají náklady udržitelné produkce.
 • zavedly do svého sortimentu banány a jiné tropické ovoce s certifikací férového obchodu Fairtrade a daly tak spotřebitelům možnost volby

Chceme, aby nadnárodní firmy obchodující s ovocem a supermarkety zaručovaly, že

 • zaměstnanci na plantážích dostávají dostatečnou mzdu pokrývající náklady na důstojný život
 • jsou dodržována všechna pracovní práva zaměstnanců plantáží, včetně práva na svobodné sdružování v odborech
 • při produkci banánů není poškozováno životní prostředí

Chceme, aby vlády:

 • regulovaly činnost supermarketů a nadnárodních firem tak, aby tyto nemohly zneužívat své moci na trhu, porušovat pracovní práva zaměstnanců a poškozovat životní prostředí
 • podporovaly odpovědnou a udržitelnou produkci ovoce.

Zapojte se a pomozte nám bojovat za férovější a udržitelné podmínky při produkci banánů. Oslovte s námi dodavatele ovoce, supermarkety i politiky!

Více informací o kampani a možnostech zapojení na www.zaferovebanany.cz.