Víte, že…

...z velkých maloobchodních řetězců v ČR nabízejí fairtradové výrobky již tyto řetězce: DM Drogerie, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Marks & Spencer a Tesco?

 

Hlavní principy fair trade

Principy vyjadřující myšlenku fair trade doplněné o příklady


Spravedlivá cena

Pěstitelé dostávají za své výrobky cenu, která jim umožňuje pokrýt náklady na výrobu a získat prostředky pro důstojné živobytí. Jedním z nástrojů jsou stanovené minimální ceny, pod něž nesmějí dohodnuté ceny mezi pěstiteli a obchodníkem klesnout.

Fair trade zlepšuje živobytí drobných pěstitelů

káva, Kagera Cooperative Union, Tanzánie

Družstvo tvoří drobní pěstitelé, pro něž je prodej kávy jediným zdrojem peněžního příjmu. Drobný pěstitel v regionu Kagera je člověk, jenž vlastní kolem půl hektaru půdy, která musí poskytnout šestičlenné rodině potravu a zároveň z úrody kávy zajistit peníze na zaplacení oblečení, školních poplatků, zdravotní péče a dalších běžných potřeb. Díky fair trade mají pěstitelé dostatek prostředků, i když je cena kávy na světových trzích nízká.

Zákaz dětské práce

Dětská práce, která narušuje právo na vzdělání a zdravý tělesný i duševní rozvoj dítěte je zakázána.

Fair trade dává lidem šanci

bavlna, Agrocel, Indie

„Já sám nemám žádné vzdělání, ale chci, aby mé děti do školy chodily. Díky slušným výkupním cenám z fair trade si to mohu dovolit.“

Laljibhai Narranbhai, pěstitel bavlny

Důstojné pracovní podmínky

Pracovníci na plantážích, farmách a v dalších podnicích pracují v důstojných a bezpečných podmínkách. Dostávají mzdu, která pokrývá náklady na jejich živobytí.

Fair trade zlepšuje životní podmínky zaměstnanců

čaj, Makaibari, Darjeeling, Indie

Zaměstnanci si mohou vízt půjčky na pokrytí nákladů - například na vzdělávání svých dětí, vyspravení svých obydlí nebo nákup kuřat, koz, dobytka k přivydělávání prodejem masa, mléka či vajec. Úvěry jsou rozdělovány radou, ve které mají zaměstnanci plantáže většinové zastoupení.

Rozvoj komunit

Povinností obchodníků certifikovaných podle standardů Fairtrade International je vyplácet družstvům výrobců tzv. sociální příplatek. Tento dodatečný příjem je investován do projektů místního rozvoje, zejména v sociální oblasti. Podpora rozvoje komunit ale probíhá i v tradičním systému fair trade bez certifikace.

Fair trade znamená příspěvek na sociální rozvoj

kakao, Kuapa Kokoo, Ghana

Fair trade stanovuje obchodníkům platit nad rámec dohodnuté ceny za jejich produkci tzv. sociální příplatek (navyšuje celkovou cenu zhruba o 10 %). Na jaké účely se sociální příplatek používá? Odpovídá Mary Tagoe z družstva Kuapa Kokoo: „Pěstitelé si především cení toho, že na výročních zasedáních sami rozhodují, k čemu budou jejich peníze z fair trade využity. Nejčastěji je chtějí vynaložit na sociální projekty, zvýšení příjmu pěstitelů, vzdělávání a školení. Část peněz bývá využívána i na vyplácení zadlužených farem. Také financujeme mobilní kliniku, lékaře, který vyjíždí do vesnic a poskytuje zdravotní péči. Postavili jsme už sedm škol a pumpu ve čtyřech stovkách vesnic.“

Ekologická udržitelnost

Škodlivé agrochemikálie a geneticky upravené plodiny jsou z fair trade vyloučeny. Podporovány jsou udržitelné pěstitelské a výrobní postupy, které zachovávají ekosystémy pro příští generace, ale také chrání zdraví pěstitelů i spotřebitelů.

Podpora ekologického zemědělství

banány, Cerro Azul, Ekvádor

Družstvo poskytuje svým členům, pěstitelům banánů, přírodní hnojiva a školí je v technikách ekologického zemědělství, aby mohli zvýšit kvalitu vypěstovaných banánů. Družstvo zavedlo program recyklace odpadů odpadů z pěstování a trénink členů v ochraně přírody a dále se podílí na zalesňování ploch ohrožených erozí.