Podpora fair trade

Zapojte se do podpory fair trade v České republice


Nakupujte fairtradové výrobky pro vaši spotřebu!

Zapojte se do kampaní na podporu fair trade!

  • kupujte domů nebo do práce fairtradové výrobky
  • pro firmy je možnost kupovat například kávu pro spotřebu kanceláře nebo dárkové balíčky
  •  NaZemi vede několik kampaní, které jsou zaměřené na podporu fair trade
Prodejní místa: zde.
Nabídka pro firmy: zde.
Více o kampaních v horním menu.


Přidejte se ke společnosti NaZemi jako její spolupracovník ve vašem regionu!


Podpora fair trade je závislá z velké části na dobrovolnících. Věnujte také část svého času!

  •  NaZemi spolupracuje s lidmi po celé České republice, pořádá pro ně semináře a další setkání a podporuje je v jejich aktivitách v regionech
  •  NaZemi spolupracuje s téměř stovkou dobrovolníků. Proč se také nepřidat?
O spolupráci v regionech: zde. O našich dobrovolnících: zde.


Sledujte fair trade na webových stránkách nebo na Facebooku a Twitteru!


Podpořte aktivity společnosti NaZemi finančním nebo materiálním příspěvkem!

  •  NaZemi provozje webové stránky www.fairtrade.cz, www.nazemi.cz a stránky jednotlivých kampaní
  • Aktuální informace můžete najít také na našich stránkách na Facebooku nebo profilech na Twitteru
  •  NaZemi je nevládní nezisková organizace a je závislá na dotacích, grantech a příspěvcích od dalších subjektů
Webová stránka www.nazemi.cz. Facebook Podporuji fair trade. Více o možnostech podpory: zde.