Víte, že…

... podle výzkumu společnosti NaZemi a agentury IPSOS jsou Klasa, Bio a Fairtrade mezi Čechy nejznámějšími certifikáty původu zboží?

 

Cesta fairtradového výrobku

Od fairtradového výrobce až k vám - příklad kávy


Jak se fairtradový výrobek dostane od producenta ke spotřebiteli? Podívejme se na typického představitele fairtradových výrobků – kávu. Krok po kroku si projděme výrobní proces, od samotného pěstování kávy až po její zakoupení, a všimněme si rozdílů mezi produkcí fairtradové kávy a kávy pěstované a obchodované a běžném trhu.

Pěstování a sklizeň

Na rozdíl od běžně pěstovaných kávovníků používá fairtradový pěstitel minimum chemických prostředků, protože si umí poradit i bez nich. Pěstování je šetrné k místní přírodě a zdraví samotných pěstitelů. Trvá minimálně 3 roky, než kávovníkový keř začne plodit. Pěstování kávy zajišťuje rodině pěstitele slušnou obživu. Nemusí proto riskovat a nelegálně obchodovat s kokou jako mnoho farmářů v okolí. Kávovník se na na poli pěstuje společně s dalšími stromy (banánovníky, mangovníky), které mu poskytují přirozený stín. Zralé kávové boby pěstitel sklízí a třídí. Může si dovolit zaplatit pomocníka, jeho děti s ním proto nemusí pracovat na poli a mohou chodit do školy. Mají tak šanci na lepší budoucnost.

Zpracování surové kávy

Pěstitel kávové boby zbaví slupky a suší je. Zkouší novou metodu, kterou se naučil na semináři pořádaném družstvem, kde lze získat mnoho nových znalostí a dovedností v pěstování kávy a obchodování. To pěstiteli umožňuje dosáhnout vyšší kvality kávy a také se lépe orientovat v dnešních tržních podmínkách. Poté, co pěstitel usušená kávová zrna přetřídí, má jistotu, že jeho odměna neklesne pod stanovenou minimální výši. Nemusí tedy žít ve strachu, že nebude mít z čeho uživit svou rodinu.

Prodej surové kávy

Pěstitelovo družstvo uzavírá smlouvu s odběratelem minimálně na období jednoho roku. Družstvo i pěstitel tak mají jistotu, že dovozce nasmlouvané množství opravdu odebere. Družstvo může také získat zálohu na svou úrodu předem a může poskytnout zálohy na úrodu pěstitelům, aby si nemuseli půjčovat od místních lichvářů. Kromě odměny pěstitelům platí odběratel/dovozce každoročně družstvu sociální prémii (22 centů za kilogram kávy). Členové družstva odhlasují, které místní projekty sociálního rozvoje z ní budou financovat, např. stavbu školy, nemocnice, zlepšování technologie atd.

Export kávy

Dovozce, společnost certifikovaná podle standardů Fairtrade Internationl, který kávu od družstva koupil, ji doveze do zemí spotřeby, kde si ji nechá upražit na zakázku a dále ji distribuuje nebo ji prodá některé z pražíren.

Pražení kávy

Pražírna kávu upraží a zabalí a opatří ji ochrannou známkou Fairtrade. Tuto známku může dát pouze na kávu, kterou nakoupila od certifikovaného dovozce na zakázku. Pražírna prodá kávu distributorovi, ten ji dál prodává obchodům či kavárnám, které nabízejí fairtradové výrobky.

Koncový zákazník

Kávu spotřebiteli prodávají obchody a kavárny, které nabízejí produkty spravedlivého obchodu. Spotřebitel v Evropě si vybírá kávu podle známky Fairtrade na obale, která mu zaručuje, že při výrobě a obchodu s kávou byla splněna pravidla Fairtrade International. Spotřebitel se většinou dozví, kdo kávu vypěstoval, protože jméno družstva je spolu se jménem země uvedeno na obalu.