Víte, že…

... Nestlé se rozhodlo zařadit do sortimentu pouze tři výrobky z Fairtrade surovin, a to pouze ve Velké Británii a Skandinávii?

 
 

Novinky a zajímavosti


Jak se fair trade liší od konvenčního obchodu?

Fair trade se od konvenčního obchodu liší v cílech i v prostředcích, které zahrnují stanovenou minimální výkupní cenu u vybraných komodit, dlouhodobé obchodní vztahy s výrobci, vyplácení přinejmenším minimální zákonné mzdy [...]


Kolik procent jde z ceny fair trade výrobků producentům?

Výkupní cena, za kterou se fair trade produkty vykupují od družstev zemědělců, řemeslníků, nebo od plantáží, je v případě systému certifikace FLO pevně stanovená [...]


Když je nějaký výrobek "fair trade", znamená to, že je zároveň i „bio“, tedy z ekologického zemědělství?

Ne nutně. Fair trade sice zahrnuje určitá pravidla ekologické udržitelnosti, tato kritéria jsou však zčásti o něco měkčí než pravidla ekologického zemědělství a hlavně – nevyžadují certifikaci třetí stranou. [...]