Víte, že…

...se v roce 2009 prodalo na celém světě výrobků se známkou Fairtrade za více než 3,4 miliardy euro?

 

Reakce na článek "Fair Trade nehraje fér aneb Moderní kšeftování s odpustky" (Neviditelný pes, 21. 2. 2012)


  • Fair Trade

Považujeme za nezbytné vyjádřit se k článku, který vyšel na serveru neviditelnypes.cz a který svědčí o absolutní autorčině neznalosti tématu. Informace, které Zuzana Kulhánková uvádí, jsou v některých případech zavádějící, v ostatních přímo lživé. Zajímavou perličkou je fakt, že tento článek napsala autorka už před dvěma lety na svém blogu na idnes.cz a teď jej v naprosto nezměněné podobě publikuje na zmíněném serveru. Již tehdy jsme jí posílali naši reakci.

Článek je k přečtení zde.

První zjevný nesmysl je autorčino tvrzení, že fair trade je organizace či snad dokonce klub. Fair trade je systém, způsob obchodu. Je založený na podpoře drobných pěstitelů, jelikož ti jsou v rámci systému mezinárodního obchodu nejvíce ohrožení. Zároveň cílem fair trade není zvětšovat objem produkce a vytvářet tak z malých pěstitelů velké plantáže. Proto nemůže být taková plantáž s nájemnou prací ve většině případů certifikována. Výjimku tvoří standardy certifikace Fairtrade pro nájemnou práci v případě pěstování banánů, čaje či některých dalších plodin. 

Systém fair trade je otevřený všem, ale přirozeně, jelikož je to obchod, tak je nezbytná poptávka po výrobcích, aby mohli producenti suroviny s certifikací fair trade prodávat.

Není pravda, že dražší ceny výrobků fair trade se zdůvodňují vyšší kvalitou produktů. Systém fair trade není systémem kvality výrobků a v žádných standardech (FLO nebo WFTO) nic o vysoké kvalitě nenajdeme. Vyšší cena (například v ČR) je způsobena především malým trhem s fairtradovými produkty. FT výrobky na trhu ve Velké Británii či ve Švýcarsku jsou cenově na téměř stejné úrovni jako ostatní. Argument, že by výrobci své produkty neprodali na volném trhu, je nesmyslný, protože ostatní právě takové méně kvalitní produkty prodávají.
.
Zajímaly by nás zaručené informace o tom, že zemědělská družstva říkají, že jejich členové nemají z certifikace žádné výhody. Systém fair trade je světově uznáván jako efektivní nástroj rozvojové spolupráce. Neposkytuje chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí pouze finanční benefity (minimální výkupní cena, možnost předfinancování), ale operuje s rovnocennými skupinami nástrojů – ekonomickými, sociálními a ekologickými. Jedná se například o možnost dětí chodit do školy, o dopad na ekosystém, ve kterém probíhá výroba a ve kterém lidé žijí, o zlepšení konkurenceschopnosti atd. Případových studií na téma, jak fair trade pomáhá producentům v rozvojových zemích, bylo již vydáno nespočet: (www.fairtrade.net/impact_studies.html).

Nejpodstatnější ale je, že fair trade je svobodná volba, jako každé obchodování. Nikdo z nás toto zboží nemusí kupovat, nikdo z producentů ho nemusí dodávat, není-li to pro něj dobré.

Právě v těchto dnech je na návštěvě ČR zástupce družstva pěstitelů kávy z Ugandy, pan Stanley Maniragaba. Během jeho návštěvy jsme nabídli mnoho příležitostí, jak se s ním potkat a na všechny zmiňované aspekty fair trade se jej zeptat. Jeho rozvrh najdete zde!

Tomáš Bílý
komunikace fair trade (NaZemi)
předseda Fairtrade Česká republika