Víte, že…

...z velkých maloobchodních řetězců v ČR nabízejí fairtradové výrobky již tyto řetězce: DM Drogerie, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Marks & Spencer a Tesco?

 

Když je nějaký výrobek "fair trade", znamená to, že je zároveň i „bio“, tedy z ekologického zemědělství?Ne nutně. Fair trade sice zahrnuje určitá pravidla ekologické udržitelnosti, tato kritéria jsou však zčásti o něco měkčí než pravidla ekologického zemědělství a hlavně – nevyžadují certifikaci třetí stranou. Některé fair trade výrobky kritéria pro získání bio certifikátu splňují, ale z důvodu finančně a organizačně náročné certifikace toto označení nenesou.

Přesto jsou mnohé fair trade výrobky současně i bio (s patřičným certifikátem). Fair trade organizace, které od výrobců odebírají jejich produkty, výrobce podporují v přechodu na ekologické zemědělství, pomáhají jim se získání certifikace. Ekologické zemědělství jednak pomáhá udržet nebo dokonce zvýšit biodiverzitu v oblasti pěstování fair trade výrobků, pomáhá zachovat harmonickou krajinu a v neposlední řadě přináší pěstitelům vyšší zisk.

Největší dovozní a obchodní fair trade organizace, německá Gepa, uvádí, že více než 30 procent jejího potravinového sortimentu nese kromě označení fair trade také certifikát bio.