Víte, že…

...z velkých maloobchodních řetězců v ČR nabízejí fairtradové výrobky již tyto řetězce: DM Drogerie, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Marks & Spencer a Tesco?

 

Kolik procent jde z ceny fair trade výrobků producentům?Výkupní cena, za kterou se fair trade produkty vykupují od družstev zemědělců, řemeslníků, nebo od plantáží, je v případě systému certifikace FLO pevně stanovená.

K této výkupní ceně je nutno připočítat náklady na dopravu, pojištění, clo, zpracování, obal, skladování, marži dovozce, marži velkoobchodu, marži maloobchodu. Tyto položky se mohou výrobek od výrobku, dovozce od dovozce, obchod od obchodu lišit. Nelze proto jednoznačně říct procento, které výrobcům z ceny fair trade výrobku plyne.

Jednodušší je vyjádřit částku v absolutních číslech. V případě kávy jde producentům 1,26 dolaru za libru (0,453 kg), v případě biokávy jde producentům 1,41 dolaru za libru. V případě kakaa producenti dostávají 1,6 USD za kg + sociální prémii ve výši 0,15 USD za kg. Z těchto čísel lze vypočítat, kolik producentům jde v případě konkrétní kávy. Níže najdete způsob tvorby ceny včetně procentuálních podílů pro jednotlivé články na příkladu kávy Tatawelo:

  • 32% výrobci

  • 4% společný fond

  • 20% doprava a zpracování

  • 10% pojištění, náklady na předfinancování a distribuci

  • 10% dovozce, velkoobchod

  • 24% maloobchod

Zdroj: Commercio Alternativo