Víte, že…

...z velkých maloobchodních řetězců v ČR nabízejí fairtradové výrobky již tyto řetězce: DM Drogerie, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Marks & Spencer a Tesco?

 

Co znamená „férová“ cena? Jak se tvoří cena fair trade výrobků?Výkupní cena placená pěstitelům a řemeslníkům odráží výrobní náklady, náklady na živobytí výrobce a jeho rodiny, náklady na provoz družstva, náklady na harmonizaci s fair trade kritérii aj. V případě plantáží je cena kalkulována tak, aby pokrývala výrobní náklady, umožňovala vyplácet zaměstnancům odpovídající mzdu a být v souladu s dalšími principy fair trade.

V případě certifikace FLO (tj. na výrobcích s ochrannou známkou Fairtrade) je pro každý druh výrobku stanovena po pečlivé kalkulaci pevná minimální výkupní cena – ta se někdy liší podle oblasti původu.

Například pro kávu typu arabica ze střední a Latinské Ameriky je minimální výkupní cena 1,21 USD za libru (0,453 kg). V případě biokávy s patřičným certifikátem zemědělci dostávají ještě o několik centů vyšší cenu. K této ceně (ať s navýšením pro bioprodukty, nebo ne) se ještě družstvu vyplácí příplatek 0,05 USD za každou libru (tzv. sociální prémie) – tyto peníze nejdou přímo zemědělcům a řemeslníkům, ale putují do společného fondu družstva nebo zaměstnanců, a financují se z něj různé rozvojové projekty, z nichž musí mít prospěch všichni členové družstva.

O tom, do jakého projektu bude ten který rok investováno, hlasují členové družstva (v případě plantáží a větších podniků zaměstnanci). O investicích vedou podrobné záznamy. V případě, že se cena kávy na konvenčním trhu dostane nad hranici minimální ceny pro fair trade, kopíruje fair trade cena cenu na konvenčním trhu – zemědělci zapojení do fair trade však vždy získávají příplatek 0,05 USD, ze kterého se financují rozvojové projekty.