Víte, že…

... Nestlé se rozhodlo zařadit do sortimentu pouze tři výrobky z Fairtrade surovin, a to pouze ve Velké Británii a Skandinávii?

 

Kdo z fair trade profituje?Výrobci

Do fair trade je zapojeno přes milion pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Kromě toho, že profitují z garantované minimální ceny, fair trade umožňuje skupinám výrobců investovat do svých organizací, zlepšit život v jejich komunitách a chránit životní prostředí, ve kterém žijí.

Spotřebitelé

Fair trade spotřebitelům umožňuje „hlasovat jejich peněženkou“ - vybrat si takové výrobky, které odpovídají stanoveným sociálním, pracovněprávním a ekologickým kritériím a zásadám, a vyslat tak ostatním firmám, které tyto zásady ve výrobě a obchodě nezohledňují, důležitý signál. Certifikace FAIRTRADE navíc spotřebitelům nabízí nezávislou záruku, že výrobky byly skutečně vyrobeny a obchodovány férovým způsobem.

Firmy

Certifikace FAIRTRADE umožňuje i běžným firmám, aby vyšly vstříc rostoucímu požadavku spotřebitelů na sociálně a ekologicky udržitelné výrobky a zařadily se mezi progresívní společnosti, pro něž je ochrana životního prostředí a společenská zodpovědnost stejně důležitá jako zisk.

Životní prostředí

V rámci fair trade je přísně zakázáno použití geneticky modifikovaných organismů (GMO). fair trade omezuje nadbytečné používání zemědělské chemie a přímo zakazuje použití některých nejagresívnějších látek. Místo toho podporuje systém integrované zemědělské ochrany, který zlepšuje úrodnost půdy. Fair trade podporuje pěstitele v ekologicky šetrném přístupu k hospodaření, který chrání zdraví zemědělců a zachovává cenné ekosystémy pro příští generace.