Víte, že…

... podle výzkumu společnosti NaZemi a agentury IPSOS jsou Klasa, Bio a Fairtrade mezi Čechy nejznámějšími certifikáty původu zboží?

 
 

Nejčastěji kladené dotazy


Co je fair frade? Co je cílem fair trade?

Anglický termín fair trade lze do češtiny přeložit jako férový nebo spravedlivý obchod. Jedná se o způsob obchodování, jehož cílem je v první řadě podpořit malé výrobce a zemědělce z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky [...]


Proč fair trade vznikl?

Fair trade vznikl jako reakce na obrovskou propast mezi příjmy vyspělých a rozvojových zemí, která z velké části pramení z nespravedlivého nastavení obchodních a politických pravidel vůči rozvojovým zemím [...]


Co znamená „férová“ cena? Jak se tvoří cena fair trade výrobků?

Výkupní cena placená pěstitelům a řemeslníkům odráží výrobní náklady, náklady na živobytí výrobce a jeho rodiny, náklady na provoz družstva, náklady na harmonizaci s fair trade kritérii [...]


Kdo z fair trade profituje?

Spravedlivý obchod je výhodný pro všechny zapojené: [...]


Jak se fair trade liší od konvenčního obchodu?

Fair trade se od konvenčního obchodu liší v cílech i v prostředcích, které zahrnují stanovenou minimální výkupní cenu u vybraných komodit, dlouhodobé obchodní vztahy s výrobci, vyplácení přinejmenším minimální zákonné mzdy [...]


Kolik procent jde z ceny fair trade výrobků producentům?

Výkupní cena, za kterou se fair trade produkty vykupují od družstev zemědělců, řemeslníků, nebo od plantáží, je v případě systému certifikace FLO pevně stanovená [...]


Když je nějaký výrobek "fair trade", znamená to, že je zároveň i „bio“, tedy z ekologického zemědělství?

Ne nutně. Fair trade sice zahrnuje určitá pravidla ekologické udržitelnosti, tato kritéria jsou však zčásti o něco měkčí než pravidla ekologického zemědělství a hlavně – nevyžadují certifikaci třetí stranou. [...]