Víte, že…

...z velkých maloobchodních řetězců v ČR nabízejí fairtradové výrobky již tyto řetězce: DM Drogerie, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Marks & Spencer a Tesco?

 
 

Nejčastěji kladené dotazy


Co je fair frade? Co je cílem fair trade?

Anglický termín fair trade lze do češtiny přeložit jako férový nebo spravedlivý obchod. Jedná se o způsob obchodování, jehož cílem je v první řadě podpořit malé výrobce a zemědělce z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky [...]


Proč fair trade vznikl?

Fair trade vznikl jako reakce na obrovskou propast mezi příjmy vyspělých a rozvojových zemí, která z velké části pramení z nespravedlivého nastavení obchodních a politických pravidel vůči rozvojovým zemím [...]


Co znamená „férová“ cena? Jak se tvoří cena fair trade výrobků?

Výkupní cena placená pěstitelům a řemeslníkům odráží výrobní náklady, náklady na živobytí výrobce a jeho rodiny, náklady na provoz družstva, náklady na harmonizaci s fair trade kritérii [...]


Kdo z fair trade profituje?

Spravedlivý obchod je výhodný pro všechny zapojené: [...]


Jak se fair trade liší od konvenčního obchodu?

Fair trade se od konvenčního obchodu liší v cílech i v prostředcích, které zahrnují stanovenou minimální výkupní cenu u vybraných komodit, dlouhodobé obchodní vztahy s výrobci, vyplácení přinejmenším minimální zákonné mzdy [...]


Kolik procent jde z ceny fair trade výrobků producentům?

Výkupní cena, za kterou se fair trade produkty vykupují od družstev zemědělců, řemeslníků, nebo od plantáží, je v případě systému certifikace FLO pevně stanovená [...]


Když je nějaký výrobek "fair trade", znamená to, že je zároveň i „bio“, tedy z ekologického zemědělství?

Ne nutně. Fair trade sice zahrnuje určitá pravidla ekologické udržitelnosti, tato kritéria jsou však zčásti o něco měkčí než pravidla ekologického zemědělství a hlavně – nevyžadují certifikaci třetí stranou. [...]