Víte, že…

...se v roce 2009 prodalo na celém světě výrobků se známkou Fairtrade za více než 3,4 miliardy euro?

 

Školy mohou být Fairtradové. Už i v České republicePraha, 24. listopadu 2011 – právě dnes v České republice odstartovala národní verze kampaně Fairtradové školy. Ta je součástí širšího projektu Fairtradová města, který si již získal oblibu po celém světě. Jedná se o mezinárodní iniciativu označování míst, kde podporují fair trade. Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.

„České školy mohou napomoci k zlepšování životních podmínek lidí v rozvojových zemích, včetně jejich přístupu ke vzdělání, což je důležité poselství této kampaně,“ říká Veronika Bačová, ředitelka Asociace pro fair trade. A vysvětluje jak: „Školy mohou významně zlepšit informovanost studentů, rodičů i učitelů o principech společenské odpovědnosti a ukázat jejich uplatňování v praxi. Vzdělávací instituce nakupují pro svou spotřebu potraviny a další věci, které jsou k dostání v kvalitě fair trade. Výběrem fairtradových produktů mohou přispět k boji proti dětské práci, chudobě a ničení životního prostředí.“
Titul „Fairtradová škola“ je určen jak základním a středním školám, tak i univerzitám či samostatným fakultám a dalším vzdělávacím zařízením.

Využívání fairtradových produktů na půdě vzdělávacích institucí přináší hned trojí užitek – škola si opatří to, co potřebuje, a zároveň podpoří sociálně a environmentálně šetrnou produkci. Navíc získá příležitost vzdělávat své studenty příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.
Školy si mohou z široké nabídky fairtradových produktů vybrat například kávu, kakao, čaje, džusy, květiny či fotbalové míče.
V evropských zemích je nabídka fairtradových potravin na školách běžnou praxí. Například v Itálii podává asi 3 000 školních kantýn fairtradové produkty (banány, čokoládové tyčinky, cukr, kakao, marmelády a džusy.)
Jako příklad dobré praxe z českého prostředí může školám posloužit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jako první veřejný zadavatel v ČR požadovalo ve vypsané zakázce pro mezinárodní konferenci v červnu 2011 kávové a čajové produkty fair trade.
Titul Fairtradová škola svým držitelům přináší posílení dobrého jména u žáků, rodičů a veřejnosti, příležitost pro pozitivní medializaci aktivit školy a možnost odlišit se od jiných škol důrazem na odpovědnou spotřebu a začlenění globálních témat do výuky.

Školy mohou titul Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií:

  • ve škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair trade
  • škola oficiálně podporuje fair trade
  • pedagogové zařazují globální rozvojová témata do výuky a dále se v nich vzdělávají
  • škola využívá fairtradové produkty, ty lze také zakoupit v prostorách školy
  • škola pořádá akce pro veřejnost a medializuje téma fair trade


Kampaň Fairtradové školy je v souladu s Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání1 pro období 2011 – 2015, kterou schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letošním roce, a napomáhá k dosahování jejích cílů.

Jak se mohou školy ke kampani připojit? Žáci, studenti či učitelé, které zajímají globální témata a chtěli by se do kampaně zapojit mohou začít například s tím, že ve škole uspořádají besedu či výstavu k pracovním podmínkám v rozvojových zemích a začlení globální rozvojová témata do výuky. V ČR již existuje řada kvalitních vzdělávacích materiálů i organizací, které se globálnímu rozvojovému vzdělávání věnují.

Kampaň Fairtradové školy je součástí úspěšné mezinárodní iniciativy Fairtradová města, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Projekt Fairtradová města běží ve světě již déle než 10 let a v současnosti se k němu hlásí 1070 měst včetně metropolí jako je Londýn, Brusel či Řím. Od začátku letošního roku je kampaň aktivní také v České republice a první dvě města již získala status Fairtradové město: Litoměřice a Vsetín. Kampaň podporuje Národní síť Zdravých měst a záštitu nad ní převzalo Ministerstvo životního prostředí.

Garantem kampaně Fairtradové školy v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou NaZemi – společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha.

KONTAKTY:
Vanda Jarošová, tisková mluvčí, NaZemi – společnost pro fair trade, vanda.jarosova@nazemi.cz, 777 743 778
Veronika Bačová, ředitelka Asociace pro fair trade, veronika.bacova@fairtrade-asociace.cz, 734 336 592

www.fairtradoveskoly.cz
www.fairtrade-asociace.cz
www.nazemi.cz
www.ekumakad.cz

 Tuto tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde:

.doc (548 kB)