Víte, že…

... Nestlé se rozhodlo zařadit do sortimentu pouze tři výrobky z Fairtrade surovin, a to pouze ve Velké Británii a Skandinávii?

 

Studie radí veřejným institucím jak nakupovat fair tradePraha, 8. listopadu 2011 – České veřejné instituce dostaly návod, jak nakupovat fairtradové produkty. Se začleněním kritérií fair trade do vypisovaných zakázek jim pomůže nově vydaná studie Vztah veřejných zakázek a fair trade. Poptávání fairtradových produktů formou veřejných zakázek je v zemích EU běžným jevem, zdomácnět může i v Česku.

„Při respektování základních zásad zadávání veřejných zakázek je začlenění kritérií fair trade do vypisovaných veřejných zakázek právně v pořádku, a to z hlediska české i evropské legislativy,“ říká doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., expert na veřejné zakázky a autor studie Vztah veřejných zakázek a fair trade. Právě vydaná studie poskytuje veřejným zadavatelům návod na právně korektní postup poptávání fair trade produktů a obsahuje modelové příklady. V českém prostředí se jedná o první analýzu podobného charakteru, vydala ji nevládní organizace NaZemi – společnost pro fair trade.

V roce 2010 bylo dokončeno 9049 veřejných zakázek a zadavatelé za ně zaplatili téměř 239 mld. Kč (bez DPH)1. Část těchto peněz nyní mohou veřejné instituce vynaložit na produkty, jejichž nákupem podpoří udržitelný rozvoj, napomohou v boji proti světové chudobě, dětské práci a nadměrnému ničení přírody.

V západní Evropě je již spotřeba fairtradových produktů veřejnými institucemi běžná. „Třetinu fairtradové kávy prodané v Rakousku spotřebují místní státní správy a samosprávy, v Evropském parlamentu v belgickém Bruselu konzumují výlučně fairtradové banány a kávu. V roce 2009 činila jejich spotřeba více než 5200 kg banánů a 9000 kg kávy,“ uvádí Stanislav Komínek, koordinátor kampaně Fair point z organizace NaZemi.
Evropský parlament nově přijal na konci října Usnesení o modernizaci veřejných zakázek a potvrdil stanovisko Evropského soudního dvora, že veřejní zadavatelé mohou mezi požadavky přidávat také podmínky, za jakých byly produkty vyrobeny. Zadavatelé tak mohou požadavek na fairtradové produkty otevřeně poptávat v technické specifikaci vypisované veřejné zakázky.

Příklady dobré praxe již existují i v České republice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začlenilo v letošním roce do vypsané veřejné zakázky na cateringové služby pro mezinárodní konferenci i požadavek, aby všechny kávové a čajové produkty byly vyrobeny v souladu s parametry Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji, což lze doložit např. certifikací Fairtrade. „Uplatňování principů společenské odpovědnosti považuji za obyčejnou slušnost a používání zdravého rozumu, které lze prosazovat jak ve firemní, tak ve veřejné sféře. Stálo nás to jen trochu více vysvětlování, stanovený rozpočet akce jsme nepřekročili a dodavatelé neměli s touto podmínkou problém,“ říká Antonie Ondrouchová z odboru pro záležitosti EU z MŠMT.
Zájem českých veřejných institucí o fairtradové produkty dokládá i fakt, že v České republice jsou již dvě Fairtradová města – Litoměřice a Vsetín.

Legislativa obecně umožňuje využívat více parametrů ve veřejných zakázkách, lze stanovit takové podmínky, které jsou v souladu s veřejnými zájmy. Přidávání kritérií fair trade do veřejných zakázek je možné, pokud jsou dodrženy obecné zásady pro zadávání veřejných zakázek, tedy rovné zacházení, hospodárnost a transparentnost.

Fairtradová kritéria je nejvhodnější začlenit do technické specifikace nebo dílčích hodnotících kritérií veřejné zakázky. Nejjednodušší formou ověření kritérií je přezkoumání, zda nabízené výrobky nesou na svém obalu ochrannou známku FAIRTRADE® nebo jsou dovážené a distribuované členskou organizací WFTO (World Fair Trade Organization).

Název studie: Vztah veřejných zakázek a fair trade
Autor: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Vydalo NaZemi – společnost pro fair trade | Brno 2011
Publikace ke stažení zde: http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/files/korenova-slozka-svnk/obrazky/verejne-nakupovani/dokumenty/analyza-web.pdf


KONTAKTY:
Vanda Jarošová, kontakt pro média, NaZemi, vanda.jarosova@nazemi.cz, 777 743 778
Stanislav Komínek, koordinátor kampaně Fair point, NaZemi, stanislav.kominek@nazemi.cz, 774 737 176

www.nazemi.cz
www.fairpoint.cz
www.fairtradovamesta.cz

Tuto tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde:

 .doc (172 kB)

Další informace:

Kampaň Fair point se snaží mobilizovat veřejné orgány, aby zavedly do své nákupní politiky fair trade jako podporovaný sociální aspekt. Cílem projektu je nabídnout procesní podporu i konkrétní příklady společensky odpovědného zadávání veřejnými institucemi.
www.fairpoint.cz