Víte, že…

...z velkých maloobchodních řetězců v ČR nabízejí fairtradové výrobky již tyto řetězce: DM Drogerie, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Marks & Spencer a Tesco?

 

Podpora a propagace fair trade


Stánek v pražské ZOO. Květen 2010. Foto: Společnost pro Fair Trade.

Na poli propagace fair trade jsme nejaktivnější v ČR. Jak tedy podporujeme fair trade?

  • Děláme dobré jméno pro fair trade v médiích, na kulturních a informačních veřejných akcích a v rámci ČR koordinujeme oslavy Světového dne pro fair trade
  • Dovozcům a distributorům konzultujeme marketingovou komunikaci zboží a konceptu fair trade
  • Vytváříme a distribuujeme informační materiály o fair trade, provozujeme web www.nazemi.cz, vydáváme Newsletter Nazemi
  • Moniturujeme situaci na českém trhu s fair trade zbožím
  • Pro bližší seznámení s fair trade pořádáme přednášky, semináře nebo workshopy
  • Koordinujeme síť dobrovolníků a místních skupin, které zajišťují osvětovou činnost a obchodů a prodejních míst NaZemi v různých regionech ČR
  • Spolupracujeme s dalšími národními i mezinárodními organizacemi s podobnými cíli na organizaci kampaní fair trade

Podpora a propagace fair trade, to byla hlavní činnost organizace v jejich raných letech (2003 a 2004). Teprve poté jsme se pustili do globálního rozvojového vzdělávání. To vysvětluje i náš název NaZemi - společnost pro fair trade.

Jak jsme v roce 2009 propagovali fair trade

V roce 2009 měla naše stránka www.nazemi.cz, která slouží v ČR jako primární zdroj informací o fair trade, průměrnou měsíční návštěvnost přes 12 500 unikátních vstupů. V médiích se díky nám objevilo více než 50 výstupů o fair trade (toto číslo zahrnují pouze tištěná média, rádia a televizi, nikoliv příspěvky v internetových médiích, kterých bylo mnohem více). Kromě toho jsme realizovali přes 50 informačních akcí – informační stánky, přednášky, besedy apod. Nejviditelnějšími byly v loňském akce, které se soustředily kolem Světového dne pro fair trade v druhém květnovém týdnu.

Rozvoj fair trade v ČR

Mezi dubnem 2009 a dubnem 2010 se povědomí o známce Fairtrade u české veřejností zvýšilo z 13 na 25 % (podle dat z průzkumu, který proběhl na zakázku FSC ČR o. s.). Nejsme sice jediní, kteří se propagaci fair trade u nás věnují, ale naše aktivita je na tomto poli v České republice nejintenzivnější, a to již od roku 2003.

V nadcházejícím roce 2010 jsme se rozhodli zaměřit se na podporu prodeje fair trade výrobků v běžné maloobchodní síti. Právě nedostatečná dostupnost zboží fair trade a informací o něm v maloobchodních řetězcích jsou současnou největší překážkou dalšímu rozvoji fair trade v ČR. Část aktivit byla realizována v rámci projektů financovaných z Ministerstva zahraničních věcí z programu české zahraniční rozvojové spolupráce a z Evropské komise.